lnwshop logo

Sponsors SingDD

รหัสพัสดุดีดี

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0066 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
24 พ.ค. 2560 13:13 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0065 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
11 พ.ค. 2560 12:56 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0064 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
22 เม.ย. 2560 13:42 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0063 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 12:44 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0062 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
21 มี.ค. 2560 12:35 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0061 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
9 มี.ค. 2560 05:27 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0060 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
2 มี.ค. 2560 12:39 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0058 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
30 ม.ค. 2560 11:23 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0057 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2560 03:26 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0055 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
28 ธ.ค. 2559 12:53 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0054 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2559 10:34 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0052 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
3 พ.ย. 2559 12:54 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0051 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
19 ต.ค. 2559 16:32 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0050 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
4 ต.ค. 2559 20:42 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0048 วันที่ทำการจัดส่ง :9 เดือนที่ผ่านมา
19 ก.ย. 2559 13:27 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0047 วันที่ทำการจัดส่ง :9 เดือนที่ผ่านมา
27 ส.ค. 2559 15:42 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0045 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
23 ส.ค. 2559 14:02 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0046 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
22 ส.ค. 2559 13:10 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0044 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
5 ส.ค. 2559 14:28 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0043 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
5 ส.ค. 2559 14:28 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0042 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
28 ก.ค. 2559 11:20 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0033 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
31 พ.ค. 2559 04:56 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0032 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
29 พ.ค. 2559 11:46 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0031 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
28 พ.ค. 2559 10:40 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0030 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
26 พ.ค. 2559 19:22 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0029 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2559 17:15 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0026 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
4 พ.ค. 2559 19:27 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0024 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
27 เม.ย. 2559 14:19 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0023 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
5 เม.ย. 2559 14:17 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุลงทะเบียนธรรมดา" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0022 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
16 มี.ค. 2559 13:07 น.
วิธีการจัดส่ง :"พัสดุด่วน EMS" (โดยไปรษณีย์ไทย หรือ บ.เอกชน)
1
2
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 47 พัสดุ

**แจ้งรายชื่อจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม

 

วันที่จัดส่ง ชื่อ ประเภทการจัดส่ง เลขที่พัสดุ
24/03/58 คุณชมพูนุท พัสดุลงทะเบียน

RI013472304TH

       


**รายการตรวจหาเลขที่พัสดุสินค้าในหน้านี้ เฉพาะสำหรับการสั่งซื้อที่ผ่านระบบตะกร้าสินค้าบนเว็บไซต์ และได้จัดส่งสินค้าผ่านบริการของไปรษณีย์ไทย หรือ ตัวแทนรับส่งสินค้าไปรษณีย์เท่านั้น 

หากเป็นการสั่งซื้อที่ผ่านระบบอื่นๆ เช่น ทางอีเมล์ ทางแอพไลน์ ฯ หรือ การจัดส่งสินค้าที่ผ่านบริการของเอกชนที่ไม่มีเลขที่พัสดุติดตามสินค้า หรือมีใบส่งสินค้าแทนนั้น ทางผู้ขายสินค้า จะดำเนินการแจ้งเลขที่ใบส่งสินค้าเป็นการส่วนตัวกับผู้ซื้อเป็นรายๆ ไป ทำให้ไม่สามารถค้นหารหัสพัสดุสินค้าในหน้าเว็บดังกล่าวนี้ได้

                                                         Provided by iTunes

Advertisement

               

Sheet Music Plus Piano

เพลงประจำหน้าเพจ ชื่อเพลง: Please, Mr. postman The carpenters lyrics

Your Paypal

 

สิ่งดีดีแยกตามชั้น-Categories

BannerFans.com

 

สถานะของคุณ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ติดตามพัสดุดีดี

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

สถิติเว็บดีดี

หน้าที่เข้าชม36,605 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด24,812 ครั้ง

Flag CounterSTART DATE 15 April 2015

Advertisement Link                                    Windows 10 is here. Upgrade Now.

   Advertisement

ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
  • พิมพ์ “SingDD” ในช่อง Search
  • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน

 Accept Via PayPal Pay
Now accepting PayPal
 
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านSingDD
SingDD
.."จำหน่ายสินค้าทั่วไป ทั้งเพลง, ดนตรี, ของสะสม, หนังสือ,จักรยาน และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สินค้าดีดีมากมาย ทั้งใหม่ และมือสอง ฯลฯ ขอเชิญเข้ามาเลือกสิ่งดีดีกันได้แล้ว วันนี้ ..คิดถึงคลองถม คลองหลอด สะพานพุทธฯ หรือร้านแบกะดิน คุณอาจจะคิดถึงเรา เพราะเราเป็นมากกว่าเว็บขายสินค้าออนไลน์.." **เว็บไซต์ SingDD.net เปิดให้บริการในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 "Memories of life by SingDD" (**ร้านนี้มีเพียงหน้าร้านออนไลน์เท่านั้น..)
เบอร์โทร : (**กรุณาติดต่อในเวลา 09.00-20.00 น. )@คุณศักดิ์ดา: 086-6167418, @คุณชัยชาญ: 089-1126925
อีเมล : Singdd2015@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top